لف و نشر

آوردن چند واژه در بخشی از کلام که توضیح آنها در بخش دیگر آمده است.

در اینجا لف کلمه ی اول و نشر توضیح ان است.

 

نمونه :

چون آینه است و ترازو، خموش و گویا یار

ز من رمیده که او خوی گفتگو دارد

مولوی

 توضیح :

در بیت بالا

آینه لف اول

ترازو لف دوم

خموش نشر اول

گویا نشر دوم می باشد. (آینه خموش است ـ ترازو گویا است)

 

 

نمونه :

از عفو و خشم تو دو نمونه است، روز و شب

وز مهر و کین تو دو نمونه است شهد و سم

انوری

در بین بالا دو مورد لف در مصراع اول هر کدام دارای دو مورد نشر می باشند

 

نمونه :

به روز نبرد، آن یل ارجمند

به شمشیر و خنجر به گرز و کمند

 

برید و درید و شکست و ببست

یلان را سر و سینه و پا و دست

فردوسی

در بین بالا دو مورد لف در بیت اول هر کدام دارای دو مورد نشر در بیت دوم می باشند


نظرات ارزشمند شما در کیفیت مطالب این وبلاگ موثر خواهد بود
+ نوشته شده در  چهارشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۰    توسط محسن فرخی  |