آرایه های معنوی بدیع

آرایه های معنوی بدیع صنایعی هستند که مستقیما به معنی مربوط می شوند و بیشتر در معنی و مفهوم اثر می گذارند. مواردی از آنها عبارتند از :

 1 ـ مراعات نظیر

2 ـ تلمیح

3 ـ تضمین

4 ـ تضاد

5 ـ ایهام

6 ـ لف و نشر

7 ـ اغراق

8 ـ ارسال المثل یا تمثیل

9 ـ حسن تعلیل

10 ـ معما


نظرات ارزشمند شما در کیفیت مطالب این وبلاگ موثر خواهد بود
+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم فروردین ۱۳۹۰    توسط محسن فرخی  |